Elmi-tədqiqat istiqamətləri və prioritetləri

Fakültənin əsas prioritet elmi istiqamətləri aşağıdakılardır:

  • Dünyanın müasir elmi mənzərəsinin fəlsəfi əsasları
  • Türk xalqlarının fəlsəfi fikir tarixinin inkişaf dinamikası
  • Psixologiya elminin aktual problemləri
  • Risk qrupları ilə sosial işin təşkili yolları
  • Milli dövlətçilik və şəxsiyyət
  • Gender və tətbiqi psixologiyanın aktual məsələləri
  • Cəmiyyət və təhsilin inkişaf strategiyası
  • Müasir Azərbaycan cəmiyyətində sosial strukturun, sosial bərabərsizliyin və həyat keyfiyyətinin dinamikası
Əlaqə
Akademik Zahid Xəlilov 23
Tel.: (+99412) 5390241 sep@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət