Seminarlar

N

Tədbirin adı

Tarix

Tədbirin yeri

Tədbirin forması

Tədbirin kateqoriyası

1

 SEP  "Müasir təhsilin məzmununda milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər"

4-5 may 2021-ci il

BDU

Respublika konfransı

Onlayn

2

SEP, "Dövlət suverenliyinin möhkəmləndirilməsi yolunda sosial və humanitar problemlərin həlli xüsusiyyətləri"

20.10.2021

BDU

Respublika konfransı

Onlayn

3

Dövlətçiliyin qorunması milli varlığın qorunması deməkdir

03.11.2021

BDU

Respublika konfransı

Onlayn

4

“Postmüharibə dövründə sosial işin verə biləcəyi töhfələr”

16-17 noyabr 2021-ci il

 

Beynəlxalq konfrans

Onlayn

5

Sosiologiya elminin müasir problemlərinin magistrlik dissertasiyalarda təhlili xüsusiyyətləri

29.10.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

6

Tədqiqat işinin tədqiqat metodları və metodologiyası

21.10.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

7

Sosial işin nəzəriyyəsi və praktikası elmi araşdırmalarda

25.10.21

BDU

elmi seminar

Onlayn

8

Kurikulum modelində dərsin şagirdlərin idrak fəallığının  yüksəldilməsində rolu

03.03.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

9

Uğursuz ailələrdə yeniyetmələrin tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi

11.03.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

10

Ailədə gənc nəslin gender tərbiyəsinin imkan və yolları

18.03.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

11

Ali məktəblərdə tələbələrin Heydər Əliyev irsinə məhəbbət ruhunda tərbiyəsinin imkan və yolları

08.04.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

12

Azərbaycan-türk klassik ədəbi- pedaqoji fikrində mənəvi dəyərlər

12.04..2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

13

Təhsilin demokratikləşdirilməsində təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi mexanizmindən istifadənin imkan və yolları

16.04.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

14

Təhsilin keyfiyyət monitorinqinin mahiyyəti və onun tədris prosesinin nəticələrinə təsiri

22.04.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

15

XIX əsr Azərbaycan qadınlarının maarifçilik fəaliyyəti (Qarabağ materialları əsasında)

26.04.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

16

Orta ümumtəhsil  məktəblərində şagirdlərin formalaşdırılmasında monitorinq və qiymətləndirmənin rolu (5-9-cu siniflər üzrə)

30.04.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

17

Monitorinq və qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyət göstəricisi kimi

06.05.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

18

Təlim prosesində texnologiyalardan istifadənin monitorinq və qiymətləndirməyə təsirinin imkan və yolları

11.05.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

19

Ümumtəhsil məktəblərində səmərəli idarəetmənin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsirinin imkan və yolları

17.05.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

20

Şəxsiyyətin formalaşmasında ailə ilə məktəbin birgə iş sistemində ailə mühüm amil kimi

31.05.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

21

Reproduktiv funksiyaları pozulmuş ailələrdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətləri

17.03.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

22

Sosiologiya elminin müasir problemlərinin magistrlik dissertasiyalarda təhlili xüsusiyyətləri

29.10.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

23

Tədqiqat işinin tədqiqat metodları və metodologiyası

21.10.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

24

Sosial işin nəzəriyyəsi və praktikası elmi araşdırmalarda

25.10.2021

BDU

elmi seminar

Onlayn

Əlaqə
Akademik Zahid Xəlilov 23
Tel.: (+99412) 5390241 sep@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət