Fakültənin beynəlxalq əlaqələri

Row

Source

Title

First Name

Last Name

Job Title

Department

Institution

Location

Sıra nömrəsi

BSU

Elmi dərəcə

adı

soyadı

Vəzifə

Kafedra ya şöbə

Ali məktəbin ya digər qurumun adı

Ölkə

1.      

BSU

Candidate of Pedagogical Sciences

Tatyana

Antonova

Associate Professor

Department of Theory of English Language and Translation Studies

Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky

Russia

Abbasova

Qizilgul

2.      

BSU

Doctor of Pedagogy

Alexander

Korostelev

Professor

Department of Informatics, Applied Mathematics and Methods of Their Teaching

Samara Social and Pedagogical University

Russia

3.      

BSU

Doctor of Philology

Lyudmila

Tyurina

editor-in-chief

magazine "Alma mater" (Bulletin of the Higher School)

INOIC "ALMAVEST"

Russia

4.      

BSU

-

Yekaterina

Timokhina

key account manager

 

Helvetica Publishing House

 

 

BSU

-

Sergey

Kuzmin

Head of the Society for Science and Creativity

 

Society for Science and Creativity (ONT)

Russia

5.      

BSU

Candidate of Sociological Sciences

Tuyana

Debeeva

Associate Professor

Department of Social Technologies

East Siberian State University of Technology and Management

Russia

6.      

BSU

Doctor of Medical Sciences

Julia

Shurygina

professor

Head of Department of Social Technologies

 

Russia

7.      

BSU

Candidate of Philology

Natalia

Naduda

Associate Professor

Department of Russian Language, Literature and Teaching Methods

Far Eastern Federal University

Russia

8.      

BSU

candidate of pedagogical sciences

Olga

Bychkova

professor

Department of Theory and Methods of Professional Education

Baltic State Academy of Fishing Fleet

Russia

9.      

BSU

doctor of philosophical science

Sergey

Volkov

professor

Department of Translation and Translation Studies

Penza State Technological University

Russia

10.   

BSU

-

Pavel

Soloshchenko

senior teacher

Department of Philosophy and Theory of Culture

Karaganda State University named after E.A. Buketova

Kazakhstan

11.   

BSU

candidate of pedagogical sciences

Svetlana

Ispulova

Associate Professor

Department of Social Work and Psychological and Pedagogical Education

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov

Russia

12.   

BSU

Doctor of Philology

Anna

Stepanova

Professor, Vice-Rector for Science

University of the Name of Alfred Nobel

University of the Name of Alfred Nobel

Ukraine

13.   

BSU

Candidate of Philology

Irina

Ilyina

Associate Professor

Department of Foreign Languages and Professional Communication

Tambov State University named after G.R. Derzhavin

Russia

14.   

BSU

Doctor of Philology

Lyudmila

Khvorova

Professor

Department of the Russian language

Tambov State University named after G.R. Derzhavin

Russia

15.   

BSU

-

Anna

Silnichnaya

Leading Specialist

Department of Scientometrics and Publication Activity

Baltic Federal University named after Kant

Russia

Department of Scientific Work

16.   

BSU

Doctor of Arts

Tatyana

Yegorova

Professor, Chief Editor

magazine "Musicology"

Scientific and technical literature publishing house

Russia

 

BSU

Doctor of Philosophy

Viktor

Vashkevich

Professor

National Pedagogical University after M. Dragomanov

National Pedagogical University named after M. Dragomanov

Ukraine

18.   

BSU

Doctor of Sociological Sciences

Luciya

Gaysina

Associate Professor

Department of Social and Political Communications

Ufa State Oil Technical University

Russia

19.   

 

Candidate of Historical Sciences

Yulia

Popova

Associate Professor

Department of Russian History and Political Science

Omsk State University named after F.M. Dostoevsky

Russia

20.   

 

Candidate of Philosophy

Irina

Koptelova

Associate Professor

Department of English Language

Moscow Diplomatic Academy

Russia

21.   

BSU

Doctor of Philosophy

Nikolai

Jurba

Editor-in-Chief of the scientific journal "Virtus", Professor

Philosophy

Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

Ukraine

a.p.Q.C.Murshudlu

 

 

22.   

BSU

Doctor of Philosophy

Recep

Kılıc

Professor Faculty of Theology

Faculty of Philosophy of Religion

Ankara University

Turkey

a.p.Q.C.Murshudlu

23.   

BSU

-

Yasar

Yenicerioglu

general

-

 

Turkey

a.p.Q.C.Murshudlu

Minister

International Eurasian Educators Federation

 

 

 

24.   

BSU prof.R.N.Aslanova

Doctor of Historical Sciences

Ilber

Ortayli

Professor

"Law" Faculty

Galatasaray University

Turkey

Ankara University

 

25.   

BSU prof.R.N.Aslanova

Doctor of Philosophy

Gazis

Telebayev

Professor

Department of Philosophy

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Kazakhstan

26.   

BSU prof.R.N.Aslanova

Doctor of Philosophy

Nigina

Shermuhamedova

Professor

Department of "Philosophy and Fundamentals of spirituality"

National University of Uzbekistan is named after Mirzo Ulugbek

Uzbekistan

27.   

BSU prof.R.N.Aslanova

-

Yildiz

Karagoz Yeke

Professor

Faculty of Literature "Philosophy" department

Sivas Republican University

Turkey

28.   

BSU prof.R.N.Aslanova

Doctor of Psychological Sciences

Mehmet

Engin Deniz

Professor ,Chairman of the Organizing Committee of the International TURKCESS Conference on Education and Social Sciences

Educational Sciences

Yildiz Technical University

Turkey

29.   

BSU prof.R.N.Aslanova

-

Nevide

Akpinar Dellal

Professor

Foreign Language Education

Muğla Sıtkı Koçman University

Turkey

30.   

BDU

Elmi dərəcə

adı

Soyadı

Vəzifə

Kafedra ya şöbə

Ali məktəbin ya digər qurumun adı

Ölkə

31.   

BDU dos. Q.C.Mürşüdlü

Fəlsəfə elmləri doktoru

Nikolay

Jurba

"Virtus"adlı elmi jurnalın baş redaktoru, professor

Fəlsəfə

Luqansk vilayətinin diplomdansonrakı pedoqoji təhsil İnstitutu

Ukrayna

32.   

BDU

Fəlsəfə doktoru

Recep

Kılıç

professor

İlahiyyat Fakültəsi Din Fəlsəfəsi

Ankara Universitesi

Türkiye

dos. Q.C.Mürşüdlü

33.   

BDU

-

Yaşar

Yeniçeri-

Genel

-

Uluslararası Avrasya Eğitimçiləri Federasiyası

Türkiye

dos. Q.C.Mürşüdlü

Oğlu

Başkan

 

 

 

34.   

BDU

Tarix elmləri doktoru

İlber

Ortaylı

Professor

“Hüquq “fakültəsi

Galatasaray Üniversiteti

Türkiye

prof.R.N.Aslanova

Ankara Universiteti

35.   

BDU

Fəlsəfə elmləri doktoru

Qazis

Telebayev

Professor

“Fəlsəfə” kafedrası

L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti

Qazaxıstan

prof.R.N.Aslanova

36.   

BDU

Fəlsəfə elmləri doktoru

Nigina

Şermuhamedova

Professor

“Fəlsəfə və mənəviyyatın əsasları” kafedrası

Mirzə Uluqbek adına Özbəkistan Milli Universiteti

Özbəkistan

prof.R.N.Aslanova

37.   

BDU

-

Yıldız

Karagöz Yeke

professor

Ədəbiyyat fakültəsi “Fəlsəfə” bölümü

Sivas Cümhuriyyət  Universiteti

Türkiyə

prof.R.N.Aslanova

38.   

BDU

Psixologiya elmləri doktoru

Mehmet Engin

Deniz

Professor

Təhsil elmləri

Yıldız Texnik Universiteti

Türkiyə

prof.R.N.Aslanova

Beynəlxalq TURKCESS təhsil və Sosial elmlər konfransının təşkilat komitəsinin sədri

39.   

BDU

-

Nevide

Akpınar  Dellal

Professor

Xarici Dillər Təhsili

Muğla Sıtkı Koçman Universiteti

Türkiyə

prof.R.N.Aslanova

40

Kəmalə

Doctor of Pedagogical Sciences

Mykola

 Zhurba

Professor

Editor-in-Chief of Virtus Scientific Journal and Labyrinths of Reality; Head of Sobornost Public-Scientific Organization (Ukraine).

Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

Ukrayna / Luqansk

Pənahova

 

SEP fak.

Fəlsəfə kafedrası

41

 

Prof.Dr.

Nevide

Akpınar Dellal

Professor,

German Language Teaching Program Department of Foreign Language Education

Mugla Sıtkı Koçman University,

Türkiye / Muğla

CEAD Başkanı

CEAD (Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği) Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

 

 

 

 

 

42

Yaqut Əliyeva

Dr.

Adem

Çilek

EYUDER Başkanı;

TC MEB /

Türkiyə Cümhuriyyətinin EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği);

Türkiyə / Ankara

 

TC Təhsil Nazirliyi

 

Təhsil Nazirinin müşaviri.

 

TC MEB /

 

 

Təhsil Nazirliyi

 

 

Ankara / Türkiye

43

 

Prof.Dr.

İrfan

Erdoğan

Kafedra müdiri

Eğitim Fakültesi

İstanbul Universiteti,

Türkiye / İstanbul

EYUDER

44

 

Prof.Dr.

Ayhan

Aydın

Professor, yazar,

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Fakültesi /

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Türkiye / Eskişehir

İngilizce Eğitim Bilimleri alanında yüksek öğrenim,    lisansüstü öğrenimini sürdürürken öte yandan M.E.B.’in çeşitli komisyon ve kurullarında görev almıştır.

Educational Sciences Department of Education Faculty

  EYUDER

45

 

Prof.Dr.

Nevide

Akpınar Dellal

Professor,

German Language Teaching Program Department of Foreign Language Education

Mugla Sıtkı Koçman University,

Türkiye / Muğla

CEAD Başkanı

CEAD (Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği) Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

 

 

Kafedra müdiri

Sosiologiya

Akdeniz Üniversitesi Edebiyyat Fakültesi

Türkiye / Antalya

 

 

46

 

Prof.Dr.

Suat

Kolukırık

Professor,

İNCES Başkanı (Eğitimde Araştırma ve Uygulama Kongresi)

 

Department of Class Education of Ahmet Kelesoglu Faculty of Education

Necmettin Erbakan University;

İNCES

 

Türkiye / Konya

47

 

 

Sabahattın

 

 

Department of Class Education of Ahmet Kelesoglu Faculty of Education

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar ABD

 

Türkiye / Konya

Türkiyə / Ankara

Prof Dr.

Ciftçi

 

 

 

 

EJER /

Ankara Universiteti;

 

 

Eurasian Journal of Educational Research 

EJER

 

 

Kongre Sekreteri

 

48

 

 

Dilek

Ertuğrul

 

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar ABD

 Eğitim Fakültesi 

 

Türkiyə / Ankara

Türkiye / İstanbul

 

 

 Eğitim Fakültesi Dekanı;

Yıldız Teknik Üniversitesi;

TURKCESS

 TURKCESS

/Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/  Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

49

 

Prof.Dr. 

Mehmet Engin 

 Deniz

 

 Eğitim Fakültesi 

Eğitim Fakültesi

 

Türkiye / İstanbul

Türkiye / Ankara,

İstanbul

 

Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi;

TURKCESS

TURKCESS

/Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi/  Düzenleme Kurulu Başkanı

 

50

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ümit

Polat

Öğret.Görev.

Bilgisayar Teknolojiler Bölümü

Yalova Üniversitesi; İMCOFE

Türkiye / Ankara

İMCOFE - /INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA/ Təşkilatçı-əlaqələndirici

 

TURKCESS

 

İstanbul

 

51

 

Öğret.

Toğrul

Aktaş

SADAB -ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU Təşkilatçısı-əlaqələndiricisi

 

Ankara Universitesi;

SADAB -

Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi /Journal of Social Research and Behavioral Sciences indexed by International Index Copernicus and EBSCO HOST.

Türkiye / Ankara

Görev.

Kutbilim Derneği Kutbılım Research, Culture and Solidarity Association

 

KUTBİLİM Dergi/ Jurnalının təsisçisi 

52

 

 

Maksut

Abdiraim

 

 

 

 

 International Journal of Recreation and Sports Science /Dergi-Park/ (Türkiyə) Beynəlxalq-Elmi jurnalın Baş Redaktoru

 

 Spor Bilimleri Fakültesi

Kutbilim Derneği Kutbılım Research, Culture and Solidarity Association

Türkiye / Ankara

Türkiye / Mersin 

KUTBİLİM Dergi/ Jurnalı 

 

 

 Mersin Üniversitesi

 

 

53

 

Doç.Dr. 

Hüseyin  

Gümüş  

 International Journal of Recreation and Sports Science /Dergi-Park/ (Türkiyə) Beynəlxalq-Elmi jurnalın Baş Redaktoru

Professor,

VİRTUS Scientific Journal / “Virtus Elmi Jurnal”ın və «Labyrinths of

Reality» elmi Məqalələr Məcmuəsinin/ Jurnallarının

 Spor Bilimleri Fakültesi

Pedaqoji Fakültə

 Mersin Üniversitesi

Луганский

 областной

институт

Türkiye / Mersin 

Ukrayna / Luqansk

54

 

Ped.elm. dok., prof.

Nikolay (Mykola)

Jurba (Zhurba)

 Baş Redaktoru;

Pedaqoji Fakültə

Pedaqoji Fakültə

Beynəlxalq münasibətlər fakültəsi

последипломного

Ukrayna / Luqansk

Polşa / Krakow

Gürcüstan / Georgia

 “Sobornost” İctimai-Elmi Təşkilatın (Ukrayna) Rəhbəri. 

 

 

педагогического

образования

 

«The East European Scientific Group (Azerbaijan, Belrus, Poland, Serbia, Ukraine)” Şərqi-Avropa tədqiqat qrupunun rəhbəri   /Beynəlxalq Elmi Təşkilat/. Şərqi-Avropa Qrupu qeyri-kommersiya könüllü elmi assosiasiya olaraq nüfuzlu və ən aktiv alimlərindən ibarət bir qrupdur, Avropa Birliyi ilə birgə araşdırma aparmaq üçündür. 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences/ Vrotslav Tətbiqi Elmlər Universiteti.

образования

Saint Andrew the First-Called Georgian University

 

Professor

55

 

Prof.Dr.

Valery / Walery

Okuliç-Kozarin / Okulicz-Kozaryn

«The East European Scientific Group (Azerbaijan, Belrus, Poland, Serbia, Ukraine)” Şərqi-Avropa tədqiqat qrupunun rəhbəri   /Beynəlxalq Elmi Təşkilat/. Şərqi-Avropa Qrupu qeyri-kommersiya könüllü elmi assosiasiya olaraq nüfuzlu və ən aktiv alimlərindən ibarət bir qrupdur, Avropa Birliyi ilə birgə araşdırma aparmaq üçündür. 

Dilce Universitesi

Pedaqoji Fakültə

 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences/ Vrotslav Tətbiqi Elmlər Universiteti.

Dilce Universitesi Kutbilim Derneği Kutbılım Research, Culture and Solidarity Association

Tbilisi

Türkiye / Ankara

56

 

Sos.elm. dok.

Prof.

Valeri

Modebadze

Öğret.Üyesi

KUTBİLİM Dernek / Kutbılım Research, Culture and Solidarity Association

Beynəlxalq münasibətlər fakültəsi

KUTBİLİM Dergi/ Jurnalı

 

Gürcüstan / Georgia

Tbilisi

57

 

Dr.

Kıyal

Abdiraim

ve KUTBİLİM Dergi/Jurnalının Başkanı ve Baş Redakroru 

Head of conferences

 

Turkish Dialects and Literature Department

 

 

ELGER INTERNATIONAL SCIENCE TRAINING CENTER, Kars University

Türkiye / Ankara

Switzerland

Yaponiya

KUTBİLİM Dernek / Kutbılım Research, Culture and Solidarity Association

Head of the organization

 

ISARC Yeni dünyada iletişim kongresi

58

Baku State University Department of psychology Kamila Kazimova

Honorary Professor of the International Academy of Personnel, Doctor of Philosophy in Philology, Docere

Ellada

Gərayzadə

General Coordinator

 

İSARC (İnternational Science and Art Research Center)

Turkey

59

 

Professor, Doctor of Philosophy

Hasan

Çiftçi

Trainer psychologist

 

“Yaşam Atölyesi” Counseling Center

Turkey

60

 

 

Yasemin

Ağaoğlu

General Coordinator

Head of the organization

 

 

İSARC (İnternational Science and Art Research Center)

ThetaHealing İnstitute of Knowledge

Turkey

USA

61

 

 

Deniz

Eryılmaz

Trainer psychologist

 

 

 

“Yaşam Atölyesi” Counseling Center

Modern Energy Tapping Foundation

Turkey

Turkey

62

 

 

Sergey

Tumashev

Head of the organization

 

 

 

ThetaHealing İnstitute of Knowledge

Education journal

USA

USA

63

 

 

Şebnem

Koral

 

 

American Psychological Association

USA

64

 

 

 

 

 

 

Education journal

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABŞ Austern Riggs Center

Istanbul Cerrahpasa University

USA

Turkey

65

 

 

 

 

 

 

ABŞ Austern Riggs Center

USA

66

 

Doctor of Philosophy in forensic psychology

Çinarə

Teymurlu

 

 

 

 

 

 

Istanbul Cerrahpasa University

Web of Science Groups

ATSK Psychology Journal

Turkey

USA

Pakistan

Əlaqə
Akademik Zahid Xəlilov 23
Tel.: (+99412) 5390241 sep@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət