Əlaqə

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanlıq və kafedralarının əlaqə nömrələri

Struktur Rəhbərin adı və soyadı Əlaqə nömrəsi
Dekan Dosent Rövşən Cavadov (99412)510-56-44
Tədris işləri üzrə dekan müavini F.ü.f.d.Daxil Vəliyev (99412)539-02-41
Elmi işlər üzrə dekan müavini Professor Qızılgül Abbasova (99412)538-14-47
Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini F.ü.f.d.Nəzakət Kərimova (99412)539-15-44
Psixologiya kafedrası  Dosent Səxavət Əliyeva (99412)539-01-12
Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası Professor Kamilə Əliyeva (99412)537-19-25
Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası Professor Rəna İbrahimbəyova (99412)510-63-05
Sosiologiya kafedrası Professor Rəfail Həsənov (99412)538-04-21
Sosial iş kafedrası Dosent Üzeyir Şəfiyev (99412)539-03-97
Fəlsəfə kafedrası Dosent Kəmalə Pənahova (99412)539-03-87
Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası Professor Rəbiyyət Aslanova (99412)539-15-81
Pedaqogika kafedrası Professor Ləzifə Qasımova (99412)538-40-98
Əlaqə
Akademik Zahid Xəlilov 23
Tel.: (+99412) 5390241 sep@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət