Fakültə üzrə ixtisaslaşmalar

Magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslaşmalar

Fəlsəfə -060202

Fəlsəfə tarixi, Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi, Sosial fəlsəfə, Humanitar fənlərin fəlsəfi problemləri

Sosiologiya – 060210

Siyasətin sosiologiyası, İdarəetmənin sosiologiyası, Sosiologiyanın metodları və metodologiyası

Psixologiya – 060209

Sosial psixologiya, Klinik psixologiya, İnkişaf psixologiyası, Uşaq və yaş psixologiyası, Pedaqoji psixologiya, Ümumi psixologiya, Hüquqi psixologiya

Sosial iş - 060805

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş, Gənclərlə iş

Pedaqogika - 060119

Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi, Sosial pedaqogika, Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət – 060118

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Doktorantura, fəlsəfə doktoru proqramı

58 Pedaqogika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

5803.01 Müəllim hazırlığı və fəaliyyəti

5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

5805.01 Korreksiya pedaqogikası

5806.01 Fiziki tərbiyənin, idman təliminin nəzəriyyəsi və metodikası

5807.01 Etnopedaqogika

5808.01 Sosial pedaqogika

61 Psixologiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6101.01 Anormal psixologiya (korreksiyalı psixologiya)

6102.01 Yeniyetmə və uşaq psixologiyası

6103.01 Tövsiyə və rəhbərlik

6104.01 Pedaqoji psixologiya

6105.01 Psixologiyada qiymətləndirmə və ölçmə

6106.01 Eksperimental psixologiya

6107.01 Ümumi psixologiya

6108.01 Geriatrik psixologiya

6109.01 Peşə və kadr psixologiyası

6110.01 Parapsixologiya

6111.01 Şəxsiyyətin psixologiyası

6112.01 Sosial problemlərin psixoloji öyrənilməsi

6114.01 Sosial psixologiya

6115.01 Psixofiziologiya

6116.01 Tibbi psixologiya

6117.01 Hüquqi psixologiya

6118.01 Etnopsixologiya

63 Sosiologiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6301.01 Mədəni sosiologiya

6302.01 Eksperimental sosiologiya

6303.01 Ümumi sosiologiya

6305.01 Sosiologiyada riyazi üsullar

6306.01 Peşə sosiologiyası

6307.01 Sosial dəyişiklik və inkişaf

6308.01 Sosial ünsiyyət

6309.01 Sosial qruplar

6310.01 Sosial problemlər

6311.01 Yaşayış məntəqələrinin sosiologiyası

6312.01 Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

6313.01 Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

6314.01 Sosial iş

72 Fəlsəfə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7201.01 Bilik fəlsəfəsi

7202.01 Fəlsəfi antropologiya

7203.01 Ümumi fəlsəfə

7204.01 Fəlsəfi sistemlər

7205.01 Elm və texnikanın fəlsəfəsi

7206.01 Təbiətin fəlsəfəsi

7207.01 Sosial fəlsəfə

7210.01 Fəlsəfə tarixi

7211.01 Estetika

7212.01 Etika

7213.01 Dinşünaslıq

7214.01 Dinin tarixi və fəlsəfəsi

Doktorantura, elmlər doktoru proqramı üzrə

7207.01 Sosial fəlsəfə

6114.01 Sosial psixologiya

5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

Əlaqə
Akademik Zahid Xəlilov 23
Tel.: (+99412) 5390241 sep@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət